Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

on .

УДК 004:339.378
 
ТАРАСЮК М.,
к. е. н., докторант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
 
Досліджено сучасні наукові погляди на проблему впровадження інформаційних технологій контролінгу в управління суб’єктами підприємництва та визначено сутність, структуру та переваги використання сучасних інформаційних технологій для контролерів вітчизняних торговельних мереж, а також розглянуто способи практичного впровадження інформаційних технологій суб’єктами мережевого торговельного підприємництва.

  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ