Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО БІЗНЕСУ

on .

УДК (004.738.5:339.138):640.41
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ВЕДМІДЬ Н.,
к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО БІЗНЕСУ
 
На основі проведених досліджень застосування Інтернет-технологій у маркетинговій діяльності підприємств санаторно-курортного бізнесу надано оцінку його інструментам та особливостям застосування в цій сфері, обґрунтовано основні напрями формування ефективної Інтернет-реклами та налагодження зв’язків з громадськістю за допомогою Інтернету.


 ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО БІЗНЕСУ