Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

on .

УДК 336.226.4:63
 
АНДРІЄВСЬКИЙ К.,
здобувач Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)
 
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 
Розглянуто законодавчу базу, систему оподаткування та розміри податку в сільськогосподарському секторі України. Проаналізовано проблеми, породжені введенням фіксованого сільськогосподарського податку та запропоновано шляхи їх вирішення.

  ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ