Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

on .

УДК 336.71
 
ЛЕПИНСЬКА І.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 
Розкрито сутнісні характеристики створення банківських об’єднань в Україні. Розглянуто законодавчу базу створення таких об’єднань та основні недоліки створення певних видів об’єднань. Проаналізовано вітчизняну практику створення банківських об’єднань (як на комерційних, так і на некомерційних засадах), а також зарубіжний досвід. 

  СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД