Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

on .

УДК 504:334.72
 
БОХАН А.,
к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
 
Розглянуто актуальні проблеми екологізації підприємництва з урахуванням еволюційних процесів його становлення і суперечливих форм прояву та розвитку. Висвітлено різні аспекти методології наукового пізнання цього явища в контексті екологічної безпеки через застосування принципів: історизму, системності, суспільної доцільності, адаптації, біосферосумісності, стійкості розвитку.

  ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА