Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

on .

УДК 334.72(477)
 
СОБОЛЬ С.,
к. е. н., професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
 
Досліджено проблеми оцінки рівня розвитку вітчизняного малого бізнесу (малих підприємств за новими критеріями їх визначення та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) з позицій визначення його місця у структурі національної економіки (у порівнянні із середнім і великим бізнесом) та у співставленні з показниками розвитку малого бізнесу у Великій Британії.

  РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ