Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ

on .

УДК 334.758
 
ЛАГУТІНА К.,
аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ
 
Проаналізовано сутність фінансового механізму злиттів і поглинань у корпоративному секторі економіки України. Визначено особливості фінансової організації злиттів і поглинань на рівні корпорацій. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання злиттів і поглинань.

  ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ