Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

on .

УДК 339.9.012.23
 
МІСЯЦЬ Т.,
аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
Порушено актуальні питання сутності трансформаційних процесів сучасної глобалізації зовнішньоекономічних відносин. Розглянуто й оцінено особливості впливу фінансово-економічної кризи на сучасну світогосподарську систему. Проаналізовано новий феномен – деглобалізацію, як трансформаційну особливість сучасної глобалізаційної моделі.

  ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ