Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

on .

УДК 339.542.26
 
ТЕРЕЩЕНКО С.,
начальник відділу моніторингу наукових розробок у сфері забезпечення митної справи Державного науково-дослідного інституту митної справи
 
ГАЛЬКО С.,
к. т. н., науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту митної справи
 
ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
 
Розкрито передумови створення ГАТТ та деякі аспекти її функціонування. Основну увагу приділено статті VII ГАТТ, присвяченій оцінці товарів для митних цілей. Ґрунтовно проаналізовано цю статтю з метою встановлення її місця у структурі ГАТТ та виявлення впливу на інші статті угоди. Структуризація ГАТТ та визначення місця статті VII у структурі ГАТТ дозволяє комплексно підійти до аналізу проблем щодо визначення бази оподаткування товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі.

  ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ