Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

on .

УДК 331.101.3:339.9
 
ПРИПОТЕНЬ В.,
к. е. н., доцент Донбаського державного технічного університету
 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
 
Розглянуто методологічні аспекти поняття "конкурентоспроможність робочої сили" з урахуванням міжнародної економічної інтеграції. Досліджено стан міжнародної трудової міграції, аспекти конкурентоспроможності робочої сили з позицій теорій міжнародної торгівлі; розроблено науково-практичні основи формування конкурентоспроможної робочої сили, а також стратегічні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності робочої сили на зовнішньому ринку в контексті сучасних соціально-економічних перетворень в Україні.

  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ