Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОДИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

on .

УДК338.124.4:339(477)
 
ДІДКІВСЬКАЛ.,
к. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 
МОДИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
 
Розглянуто проблемні питання розвитку конкуренції у сфері торгівлі, які зумовлені сукупністю внутрішніх і зовнішніх чинників, і в першу чергу – світовою фінансово-економічною кризою. Акцентовано увагу на новітніх тенденціях і явищах. Визначено перспективні напрями розвитку галузі, які здатні забезпечити торговельним підприємствам не тільки виживання в умовах кризи, а й сприяти підвищенню їх конкурентного статусу. Проаналізовано конкурентні переваги окремих торговельних форматів, обумовлених їх специфікою та новими можливостями, а також сучасні підходи до формування відносин між учасниками конкурентного процесу.

  МОДИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ