УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6(140)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №6(140)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 25.11.2021);
  • підписано до друку 10.12.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)

 

З М І С Т

ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.

 
Стратегія економічної безпеки України в умовах глобальних трансформацій

 
4

 
РОМАНЕНКО В.,
ЛЕБЕДЕВА Л.

 
Баланс конкурентних умов в Україні: опції держави

 
28

 
БОВШ Л.,
БОСОВСЬКА М.,
ОХРІМЕНКО А.

 
Комплаєнс-стратегування економічної безпеки бізнесу в умовах цифровізації


 
42


 
ДИННИК І.
 
Держава та громадянське суспільство: цифрова реальність
 
61
 
НАЗАРОВА К.,
БОНДАРЕНКО К.

 
Процедурно-облікова трансформація як імперативний етап digital аудиту

 
70

 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ЛОЙ А.,
БЛАКИТА Г.

 
Економічний потенціал підприємства торгівлі: структурний аспект

 
80

 
ВИСОЧИН І.,
ХМАРА А.

 
Омніканальність у підвищенні дохідності в ритейлі

 
89

 
СТОПЧЕНКО Є.,
БОЙКО М.,
КУЛИК М.

 
Цифровий функціонал комплементації бізнес-процесів підприємства готельного господарства 99


 
ФОМІНА О.,
СЕМЕНОВА С.

 
Балансове бюджетування підприємств агробізнесу

 
112

 
БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н.,
ОМЕЛЕНЧУК В.

 
Кластеризація банків за бізнес-моделями

 
122

 
ЕРКЕС О.,
КАЛИТА О.,
ГОРДІЄНКО Т.

 
Диджиталізація банківсього сектора під час пандемії COVID-19


 
133


 
ВИЩА ОСВІТА
 
КАЛІНІЧЕНКО О. Цифрова трансформація закладів вищої освіти України 147