УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№3(131)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №3(131)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 14.05.2020);
  • підписано до друку 17.06.2020. 


  ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)


 З М І С Т

ЕКОНОМІКА
 
ГЕРАСИМЕНКО А.
 
Нова нормальність економіки ХХІ ст.
 
5
САЛІХОВА О.
 
Високотехнологічна економіка. Уроки Китаю 27
ФІНАНСИ
 
КАНЄВА Т.,
ДРЕПІН А.

 
Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації влади

 
50
ЗАМКОВА Н.,
ГНИДЮК І.

 
Фінансова політика субнаціонального рівня

 
66
СИТНИК Г.,
ОЛЕСЕНКО І.

 
Підприємства торгівлі: модель оптимізації структури поточних зобов’язань
 
79
СОЛОПЕНКО Т.
 
Алгоритм визначення цілей у бюджетуванні
 
91
МУНЬКА С.
 
Облікова ставка та інвестиційний процес в Україні
 
105
АУДИТ
 
НАЗАРОВА К.,
КОМІРНА О.,
НЕГОДЕНКО В.

 
Антикорупційний аудит


 
113
НЕЖИВА М.,
МІНЯЙЛО В.
Диджиталізація аудиту в умовах COVID-19
 
123
ВИЩА ОСВІТА
 
ХМУРОВА В.,
ГРАЩЕНКО І.

 
Дистанційна освіта в період пандемії COVID-19

 
135
КОРОЛЬ С.,
КЛОЧКО А.

 
Hard та soft skills бухгалтера

 
147
КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
 
ПИРОЖКОВ С.

 
Управління соціально-економічним розвитком регіонів України
(Відгук на монографію "Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону", автори Пурський О.І., Харченко О.А., Мороз І.О.)
160