УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№3(113)2017

Автор: Sveta on .


 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
РОМАНЕНКО В., ЛЕБЕДЕВА Л. Промисловість у стійкому розвитку
економіки України
5
НІКОЛАЄЦЬ К. Внутрішня трудова міграція в Україні
у 2014–2016 рр.
19
ГАНІН В.,
СОЛЯР В.,
ДЯЧЕНКО Н.
Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України 29

ПІДПРИЄМНИЦТВО
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
КУДЛАЙ Т.
Готельна мережа: вибір форми
управління
38
ФЕДУЛОВА  Л. Бізнес-моделі інноваційного
розвитку підприємств торгівлі
48
НОВІКОВА Н.,
ЗУБКО Т.
Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства 64
ГАМОВА І. Автоматизовані підсистеми управління маркетинговою діяльністю підприємств електронної торгівлі 82
СЕВРУК Є. Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України 94
ПЕНЮК В. Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу 105

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І.,
КОЗАРЕЗЕНКО Л.
Державне фінансове регулювання
розвитку людського потенціалу
116
ГНИДЮК І. Фінансова стійкість бюджету Вінницької області 133
ЛАНГ С. Модель системи управління фінансовими ризиками страховика 146

РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КАТРАН М. Конкуренція на ринку пива 159