УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 05.2009

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ

  ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
КІНДЗЕРСЬКИЙ  Ю. Цілі, інструменти та моделі промислової політики в економічних перетвореннях 5
ПОХИЛЮК В. Економічна безпека країни в епоху глобалізації 18
КРИШТОФ Н. Формування та реалізація дієвої державної політики розвитку українського підприємництва 26
ГУБІНА В. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіону в умовах зростання відкритості національної економіки 39
  ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЛІГОНЕНКО Л. Світові тенденції розвитку підприємницької активності та українські реалії 46
ДРИГА С. Антиінноваційний стан вітчизняної системи підприємництва 54
ЛЯПІН Д. Лібералізація економікита розвиток малого підприємництва в Україні 66
БОЙКО М. Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами 74
БІЛЯВСЬКИЙ В. Підвищення рівня соціальної відповідальностіторговельного підприємства 84
  ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МЕЛЬНИЧЕНКО А. Проблеми розвитку титульного страхування в Україні 92
ГОЛОВІНА Я. Вплив світової фінансової кризи на розвиток корпоративного управління в банках 99
  ОБЛІК ТА АУДИТ
АЛЕКСЄЄВА А.,
ІГНАТЕНКО Т.
Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах 109
ПОПАДЮХА Н. Посилення статусу облікових підрозділівчереззапровадження інституту державнихбухгалтерів 116