Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

on .

УДК 336:94(477)
 
БУЛГАКОВА С.,
к. е. н., професор, зав. кафедри фінансів КНТЕУ
 
КОЛОДІЙ О.,
ст. викл. кафедри фінансів КНТЕУ
 
ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
 
Розглянуто особливості фінансової політики країни у період Великої Вітчизняної війни (ВВВ); організацію бюджетного процесу, трансформацію джерел бюджету, основні напрями фінансування тощо. Проаналізовано механізми, що дозволили до кінця ВВВ цілком відродити фінансову систему України.

 ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД