Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.221.24:330.341.1
 
БОЯРИНОВА К.,
к. е. н. Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 
Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційного розвитку України, джерела фінансування інновацій, реалізацію державної політики в цій сфері. Виявлено проблеми та надано рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення інноваційного розвитку нашої країни.

  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ