Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 339.168.6(477)
 
ДОНЧЕНКО Олена,
к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
 
Досліджено процес реалізації транзитного потенціалу України в умовах виходу з кризи, проаналізовано динаміку і структуру транзитних перевезень. Розглянуто проблеми розвитку транспортного потенціалу нашої держави та перспективи її інтеграції у світовий ринок транспортних послуг.
 
Ключові слова: транзитний потенціал, ринок транспортних послуг, транспортна інфраструктура, нові технології транзиту, інтеграція до ЄС.
 
 ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ