Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРИТЕРІЇ ПОВ’ЯЗАНОСТІ ОСІБ В ОБЛІКУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

Автор: Sveta on .

УДК 657.1
 
БЛАКИТА Ганна,
д. е. н., завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАРПЕНКО Інна,
аспірант кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету
 
КРИТЕРІЇ ПОВ’ЯЗАНОСТІ ОСІБ В ОБЛІКУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ
 
Розглянуто визначення поняття "пов’язані особи" в українському законо­давстві та міжнародній практиці. Визначено основні критерії, за допомогою яких можливо виокремити пов’язаних осіб з переліку контрагентів, та розрахунки для їх застосування. Встановлено перелік осіб, які можуть бути визнані пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення.
 
Ключові слова:трансфертна ціна, пов’язані особи, асоційовані особи, корпоративні права, контрольовані операції.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)