Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: Sveta on .

УДК 336.226.1:658.152
 
КОЛУПАЄВА Ірина,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
НЕПРАН Андрій,
к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 
Досліджено проблематику і результативність податкової реформи України з точки зору її впливу на інвестиційну діяльність і накопичення капіталу в нефінансовому секторі. Доведено, що нині рівень фіскального податкового вилучення частини прибутку нефінансових корпорацій має тенденцію до зниження. Обґрунтовано необхідність впровадження податкових пільг з метою диференціації оподаткування різних складових прибутку залежно від його використання.
 
Ключові слова: податок на прибуток, фінансові ресурси, накопичення капіталу, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, нефінансові корпорації.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)