Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ

Автор: Sveta on .

УДК 658.589:368.2
 
САЛАЙЧУК Олександр,
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ
 
Досліджено сутність та місце інновацій у страхуванні. Визначено специфічні особливості інновацій в автотранспортному страхуванні. Запропоновано класифікацію чинників впливу на впровадження інновацій в автотранспортному страхуванні. Визначено етапи впровадження інновацій на ринку автотранспортного страхування. Охарактеризовано фінтех-інновації в автотранспортному страхуванні. Проаналізовано вплив інноваційних технологій в автомобільній індустрії на розвиток автотранспортного страхування.
 
Ключові слова: автотранспортне страхування, інновації, фінтех-інновації, Blockchain-технології, стартапи, агрегатори, цифрова трансформація, інформаційні технології, автомобільна індустрія.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)