Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕТЕРМІНАНТИ РЕВЕНЮ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Автор: Sveta on .

УДК 338.488.2:640.412
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
КУЛИК Марія,
к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕТЕРМІНАНТИ РЕВЕНЮ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
 
Визначено сутність ревеню-менеджменту як ефективного інструменту управління доходами підприємства готельного господарства. Досліджено базові детермінанти ревеню-менеджменту у готельному бізнесі. Наведено трактування ревеню-менеджменту у готельному бізнесі. Запропоновано архітектуру системи ревеню-менеджменту суб’єкта готельного бізнесу. Проаналізовано передумови і переваги імплементації елементів системи ревеню-менеджменту у діяльність готельних підприємств.
 
Ключові слова: ревеню-менеджмент, детермінанти ревеню-менеджменту, готельний бізнес, управлінська технологія, попит, пропозиція, еластичність попиту.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)