Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИХАСТСЬКА ПРАКТИКА ДУХОВНОГО СХОДЖЕННЯ ЯК НОВА АНТРОПОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

Автор: Sveta on .

УДК 27-877.2
 
СІДОРІНА Євгенія,
к. філос. н., викладач Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІСИХАСТСЬКА ПРАКТИКА ДУХОВНОГО СХОДЖЕННЯ ЯК НОВА АНТРОПОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ 

Висвітлено антропологічні перспективи філософського осмислення ісихастської практики. Відзначено, що ісихастська практика є практикою антропологічною, де основна увага сконцентрована на цілісному осмисленні людини як у її теперішньому стані, так і в тому, якого їй ще тільки необхідно досягти.

Ключові слова: антропологічна стратегія, синергія, антропологія, аскетизм, ісихазм.
 
ПОВНИЙ ТЕКС (PDF)