Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

on .

УДК 339.92(477)(045)
 
ОСІПОВА Лариса,
к. е. н., доцент кафедри філософії та економічної теорії Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
 
Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано основні етапи наближення України до ЄС. Проведено аналіз позитивного та негативного впливу євроінтеграції на розвиток держави, визначено основні напрями проведення реформ.
 
Ключові слова: глобалізація, європейська інтеграція, світова економіка

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)