Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ЯКОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

on .

УДК: 006.015.5:338.48
 
ОЛИВКО Оксана,
к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму Тернопільського національного економічного університету
 
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
 
Класифіковано параметри якості та споживчої цінності комплексного туристичного обслуговування, визначено основні критерії оцінки якості комплексного туристичного обслуговування, виходячи з її цілей та завдань.
 
Ключові слова: якість, управління якістю, комплексне туристичне обслуговування, управління якістю туристичних послуг.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)